ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Народно Читалище "Просвета 1908" с. Баня
За Читалище "Просвета-1908"

Народно читалище „Просвета-1908” с. Баня, обшина Разлог, област Благоевград

Читалището е регистрирано под номер 1901 в Министерство на Културата на Република България.

Дейности: ..............................................................................


Народно читалище „Просвета-1908”
ул. „Ангел Даракчиев” № 2
с. Баня, 2778
община Разлог,
област Благоевград
България

Телефон: +359 07445 2267


Вижте Читалища на по-голяма карта
Читалище „Просвета-1908” с. Баня е включено в инициативата „Айде на хорото” на 04 май 2011 г. под номер 430.
Заявката за дарение е подписана от Георги Кацаров - член на читалищното настоятелство.

Дарените дискове с народни хорà са:
1. CD Балканфолк'98 - български народни танци
2. CD Балканфолк 2001 - български народни танци
3. CD Балканфолк 2003 - български народни танци
4. CD Балканфолк 2005 - български народни хорà
5. CD Балканфолк 2007 - български народни хорà

Регистър на групите и организациите ползващи законно музика на Балканфолк
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореограф